ODHADNUTO.cz

Ing. Barbora Svobodová

odhadce nemovitostí

Vítám vás na mé profesní stránce. Jmenuji se Barbora Svobodová a specializuji se na tržní odhady nemovitostí v okrese Hradec Králové. Standardně pro Vás vypracuji odhad do 3 pracovních dnů od dodání potřebných podkladů a osobní prohlídky nemovitosti. Účelem odhadu může být dědické řízení, odhad tržní ceny nemovitosti u prodeje, koupě či vypořádání spoluvlastnických podílů. 


+420 728 328 099 

svobodova@odhadnuto.cz

Co pro Vás mohu ocenit? 

Pozemek

3.900,-

Bytová jednotka

3.900,-

Rodinný dům 

4.900,-

Odhad tržní ceny nemovitosti pro dědické řízení

Pro potřeby notářské kanceláře v rámci dědického řízení pro vás zpracuji odhad ceny obvyklé v zjednodušené formě.

1.500,-


Odhad tržní ceny ostatních typů nemovitostí

Pro potřeby vyhotovení tržního ocenění jiného typu nemovitosti např. rekreačního objektu, nebytového prostoru, bytového domu, garáže, atd.

individuální cena

odhadnu to ve 3 krocích

Předání informací a podkladů

Osobní prohlídka

Vypracování odhadu 

do 3 pracovních dnů 

Co je tržní odhad nemovitosti? 

V tržním odhadu se určuje cena obvyklá, která je definována v Zákoně č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.